Oferta de formación por beca FUAC

21 Mar 2022

Estudo de arquitectura con sede en A Coruña selecciona arquitecto/a para formación por beca FUAC.

Funcións: Colaborar no desenvolvemento de proxectos. Media xornada.

Duración: 3 meses, prorrogables

Coñecementos: Dominio de programas de representación gráfica (autocad, diseño 3D), normativa vixente.

Interesados: C.V a cascosvellos@hotmail.com 

Compartir