Oferta de emprego

9 Nov 2018

Batlle i Roig estudo de arquitectura en Barcelona, selecciona arquitecto con experiencia, para formar parte do equipo que desenvolve un proxecto na Coruña. Con dispoñibilidade para traballar durante uns meses en Barcelona e finalizar residindo na Coruña conforme avancen as obras.

Definición do posto de traballo: Os tres ou catro primeiros meses de traballo faranse en Barcelona, colaborando na redacción do proxecto. Durante o inicio das obras combinarase a estancia en Barcelona e en Coruña, para rematar residindo na Coruña conforme avancen as obras.

 • Formará parte do equipo redactor de proxectos básico e execución.
 • Manterá relación cos colaboradores: inxeniería de instalacions, de estructuras, de fachadas etc. …
 • Participara activamente e con certa autonomía na fase de dirección de obras.

Requisitos, Arquitecto Superior con experiencia e coñecementos demostrables de 5 años en:

 • Xefe de proyectos de edificación con experiencia en redacción de proyectos Básicos de Execución e dirección de obra.
 • dominio  da normativa vixente e aplicable, (código técnico, etc …).
 • Coñecementos constructivos, técnicos e resolutivo en tramites administrativos.
 • Imprescindible coñecementos de   Revit
 • Bon nivel de inglés, falado e escrito.
 • Dispoñibilidade para viaxar. Vehículo propio
 • Dispoñibilidade de inicio a maior brevidade.

Ofrecese: 

 • Contrato temporal de 6 meses a renovar
 • salario a partir de 25.310€ / brutos ano máis beneficios.

Interesados: 

 


Batlle i Roig estudio de arquitectura en Barcelona, selecciona arquitecto con experiencia para formar parte del equipo que desarrolla un proyecto en A Coruña, con disponibilidad para trabajar durante unos meses en Barcelona para finalizar residiendo en A Coruña conforme avancen las obras.

Definición del puesto de trabajo: los tres o cuatro primeros meses de trabajo se harán en Barcelona, colaborando en la redacción del proyecto. Durante el inicio de las obras se combinará la estancia en Barcelona y en Coruña, para finalizar residiendo en A Coruña conforme avancen las obras.  

 • Formará parte del equipo redactor de proyectos básicos y ejecutivos.
 • Mantendrá la relación con los colaboradores: ingeniería de instalaciones, de estructuras, de fachadas etc. …
 • Participara activamente y con cierta autonomía en la fase de dirección de las obras.

Requisitos, Arquitecto Superior con experiencia y conocimientos demostrables de 5 años en: 

 • Jefe de proyectos de edificación con experiencia en redacción de proyectos Básico de Ejecución y dirección de obra. 
 • dominio  de la normativa vigente y aplicable, (código técnico, etc …)
 • Conocimientos constructivos, técnicos y resolutivo en tramites administrativos. 
 • Imprescindible conocimientos de   Revit
 • Buen nivel de inglés, hablado y escrito.
 • Disponibilidad para viajar. Vehículo propio
 • Disponibilidad de inicio a la mayor brevedad.

Se ofrece: 

 • Contrato temporal de 6 meses a renovar
 • salario a partir de 25.310€ / brutos ano máis beneficios. 

Interesados: 

Compartir