Oferta de emprego

10 maio 2017

(data de publicación: 10.05.17)

GESVALT SOCIEDADE DE TASACIÓN, homologada polo Banco de España, con Delegación en Vigo, solicita Arquitecto superior para cubrir a zona do Suroeste da provincia de A Coruña.

Priorizase experiencia en Tasacións e manexo en programa Borsan.

O tipo de contrato é de autónomo como tasador externo

Interesados enviar Curriculum Vitae a  galicia@gesvalt.es.


GESVALT SOCIEDAD DE TASACIÓN, homologada por el Banco de España, con Delegación en Vigo, solicita Arquitecto superior para cubrir la zona del Suroeste de la provincia de A Coruña. 

Se prioriza experiencia en Tasaciones y manejo en programa Borsan.

El tipo de contrato es de autónomo como tasador externo. 

Interesado enviar Curriculum Vitae a galicia@gesvalt.es.

Compartir