Oferta de emprego

22 Mar 2023

Estudo de arquitectura  con sede en Vilagarcía de Arousa selecciona arquitecto/a recentemente titulado.

Funcions a desempeñar: Desenrolo de proxectos en todas as súas fases de rehabilitación e obra nova.

Tipo de contrato: Asalariado.

Conocimientos: AUTOCAD, Dibuxo 3D en Scketchup, modelado BIM en Revit.

Valorase experiencia en elaboración de informes de evaluación do edificio.

Documentación a enviar: Interesados enviar C.V. e portfolio a:  administracion@arquitecturabrota.com 

Compartir