Oferta de emprego

9 Nov 2022

Atrio arquitectura, s.c.p. estudio con sede en Santiago de Compostela selecciona arquitecto/a

Funcións a desempeñar Todas as relativas a redacción de proxectos de arquitectura.
Ubicación do posto: Santiago de Compostela
Número de vacantes 1
Tipo de contrato: Principalmente seleccionase Asalariado/a. Aberto a negociación según os intereses do candidato/a.
Duración 12 meses
Coñecementos: Autocad e programas 3D. Capacidade para redactar o orzamento en Presto ou programas simiares. Sketchup ou programas de deseño 3D. Avaliarase coñecemento de Cype, Revit ou outros programas BIM.

Documentación a enviar: CV  a atriosc@coag.es

Compartir