III CONGRESO DE EDIFICIOS DE ENERXÍA CASE NULA

2 xuñ 2016

Os próximos días 21 e 22 de xuño, celebrarase o III CONGRESO DE EDIFICIOS DE ENERXÍA CASE NULA, Foro de encontro profesional que abordará o estado actual dos Edificios de Alta Eficiencia e as implicacións que representan para o sector da edificación, a construción, a arquitectura e os servizos relacionados coa adopción total das Directivas europeas relativas á Eficiencia Enerxética dos Edificios.

Trataranse os aspectos crave que na actualidade afectan os Edificios de Consumo de Enerxía Case Nulo en España e permitirá ao asistente coñecer o espectro legal, técnico e de xestión que leva unha edificación de alta eficiencia e a forma de superar o reto de conseguir edificios que apenas consuman enerxía nun horizonte de menos de tres anos para os edificios da Administración (2018) e de cinco para o resto de edificios (2020).

O Programa do Congreso está estruturado en 3 sesións Maxistrais, 3 mesas redondas e 20 Relatorios Orais, seleccionadas polo Comité Técnico de entre as 85 propostas recibidas no chamamento de comunicacións,

TEMÁTICAS

 • Estratexias para fomentar os EECN
 • Viabilidade económica e Modelos de Negocio
 • Deseño e Solucións Arquitectónicas
 • Solucións Construtivas, Sistemas e Tecnoloxías integrables
 • Integración de Enerxías Renovables in situ ou na contorna do Edificio
 • Proxectos EECN en Rehabilitación de Edificios
 • Planificación e Rexeneración Urbana
 • Uso, Xestión e Mantemento

O III Congreso de Edificios de Enerxía Case Nula é un evento multidisciplinar dirixido a profesionais de todos os sectores relacionados, directa ou indirectamente, coa Eficiencia Enerxética na Edificación: Arquitectos/Enxeñeiros, Construtores/Promotores Inmobiliarios, Fabricantes de Materiais e Equipos, Administración Pública, I+D+i/Centros Tecnolóxicos/Asociacións, Empresas de Sector da Enerxía (Provedores, ESEs, etc.), Integradores/Instaladores, Administradores de Leiras/Usuarios/ONGs e Universidades/Centros de Formación.

DATA E LUGAR DE CELEBRACIÓN:

21 e 22 de Xuño. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Auditorio 400 – Edificio Nouvel.

O CSCAE, como membro do Comité de Organización, ofrece aos Arquitectos un 20% de desconto  na  inscrición a través dun código promocional accesible na web. O prazo de inscrición termina o 15 de xuño 2016.

Máis información:

http://www.cscae.com/index.php/es/profesion/2015-04-21-08-45-34/3820-se-anuncia-el-programa-del-iii-congreso-edificios-energia-casi-nula-que-se-celebra-21-y-22-de-junio-en-madrid


Los próximos días 21 y 22 de junio, se celebrará el III CONGRESO DE EDIFICIOS DE ENERGÍA CASI NULA, Foro de encuentro profesional que abordará el estado actual de los Edificios de Alta Eficiencia y las implicaciones que representan para el sector de la edificación, la construcción, la arquitectura y los servicios relacionados con la adopción total de las Directivas europeas relativas a la Eficiencia Energética de los Edificios.

 Asimismo se tratarán los aspectos clave que en la actualidad afectan a los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en España y permitirá al asistente conocer el espectro legal, técnico y de gestión que conlleva una edificación de alta eficiencia y la forma de superar el reto de conseguir edificios que apenas consuman energía en un horizonte de menos de tres años para los edificios de la Administración (2018) y de cinco para el resto de edificios (2020).

 El Programa del Congreso está estructurado en 3 sesiones Magistrales, 3 mesas redondas y 20Ponencias Orales, seleccionadas por el Comité Técnico de entre las 85 propuestas recibidas en el llamamiento de comunicaciones,

 TEMÁTICAS

 • Estrategias para fomentar los EECN
 • Viabilidad económica y Modelos de Negocio
 • Diseño y Soluciones Arquitectónicas
 • Soluciones Constructivas, Sistemas y Tecnologías integrables
 • Integración de Energías Renovables in situ o en el entorno del Edificio
 • Proyectos EECN en Rehabilitación de Edificios
 • Planificación y Regeneración Urbana
 • Uso, Gestión y Mantenimiento

 El III Congreso de Edificios de Energía Casi Nula es un evento multidisciplinar dirigido a profesionales de todos los sectores relacionados, directa o indirectamente, con la Eficiencia Energética en la Edificación: Arquitectos/Ingenieros, Constructores/Promotores Inmobiliarios, Fabricantes de Materiales y Equipos, Administración Pública, I+D+i/Centros Tecnológicos/Asociaciones, Empresas de Sector de la Energía (Proveedores, ESEs, etc.), Integradores/Instaladores, Administradores de Fincas/Usuarios/ONGs y Universidades/Centros de Formación.

 FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  21 y 22 de Junio. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Auditorio 400 – Edificio Nouvel.

 El CSCAE, como miembro del Comité de Organización, ofrece a los Arquitectos un 20% de descuento  en la  inscripción a través de un código promocional accesible en la web. El plazo de inscripción termina el 15 de junio 2016.

Más información:

http://www.cscae.com/index.php/es/profesion/2015-04-21-08-45-34/3820-se-anuncia-el-programa-del-iii-congreso-edificios-energia-casi-nula-que-se-celebra-21-y-22-de-junio-en-madrid

Compartir