Documentación Xunta Xeral ordinaria 27 de maio. Difusión dos datos identificativos dos colexiados que participan nas Xuntas Xerais.

18 maio 2021

Tal e como se anuncia na Circular 6 2021, xa está dispoñible a documentación dos asuntos a tratar na Xunta Xeral ordinaria, a celebrar en Santiago de Compostela o día 27 de maio de 2021. Na mesma circular, tamén se comunica o acordo da Xunta de Goberno en relación coa difusión dos datos identificativos dos colexiados que participan nas Xuntas Xerais.

Máis información no Panel de Servizos

Documentación Xunta Xeral ordinaria 27 de mayo y Difusión de los datos identificativos de los colegiados que participan en las Xuntas Xerais.

Tal y como se anuncia en la Circular 6 2021, ya está dispoñible la documentación de los asuntos a tratar en la Xunta Xeral ordinaria, a celebrar en Santiago de Compostela el día 27 de mayo de 2021. En la misma circular, tambén se comunica el acuerdo de la Xunta de Goberno en relación con la difusión de los datos identificativos de los colegiados que participan en las Xuntas Xerais.

Más información en el Panel de Servicios

 

 

 

 

 

 

Compartir