Con motivo do ingreso de D. César Portela na Real Academia Galega das Ciencias, faise chegar o seu discurso de entrada. Desde a Xunta de Goberno agradecemos a César Portela o permitir a súa disfusión.

Con motivo del ingreso de D. Cesar Portela en la Real Academia Galega de las Ciencias, se hace llegar su discurso de entrada. Desde la Xunta de Goberno agradecemos a Cesar Portela el permitir su difusión.

Circular 10 2021 Secretaría colexial

Imaxe: Real Academia Galega das Ciencias.