Curso de introdución á Fotografía dixital e Photoshop. A Coruña

30 Abr 2014

A partir do próximo 27 de maio impartirase no centro Atinne un curso de introdución á fotografía dixital e manexo do software de fotografía Photoshop.

Curso orientado a todas aquelas persoas que desexen iniciarse no mundo da fotografía dixital e coñecer as peculiaridades do traballo con soportes dixitais. A través deste curso o alumno adquirirá unha base axeitada sobre a fotografía e sobre o fluxo de traballo dixital para aproveitar ao máximo o seu equipo fotográfico e informático.

Ao longo do curso aprenderase a coñecer as principais funcionalidades da cámara dixital, entender as variables que interveñen no resultado dunha toma fotográfica e aprender a usalas para poder sacar o máximo partido das fotos.

Adobe Photoshop é o programa máis utilizado por deseñadores gráficos e fotógrafos, tanto profesionais coma afeccionados. Neste curso aprenderase a utilizar Photoshop coas diversas ferramentas que nos proporciona o devandito software para que o resultado sexa óptimo e dunha forma sinxela e rápida o alumno poida aplicar en pouco tempo importantes melloras e retoques ás súas imaxes. Ao longo do curso abordaranse todos os aspectos necesarios para aprender a traballar dunha forma rápida e eficaz sen ser necesario coñecementos previos de Photoshop.

Datos do curso
Docente: Iván Casal Nieto. Arquitecto y fotógrafo profesional.

Duración: 20 horas
Datas: 27 e 29 de maio/ 3, 5, 10 e 12 de xuño de 2014
Horario: martes 27 e 10 de 16.00 a 20.00 horas/ xoves 29 e 12 de 16.00 a 20.00 horas/ martes 3 de 18.00 a 20.00 horas/ xoves 5 de 20.00 a 22.00 horas
Lugar: Atinne (C/ Ángel Rebollo 56-58 bajo – 15002 – A Coruña)

Prezo:
245€ Prezo ordinario
170€ Prezo reducido para Colexiados COAG, autónomos e desempregados

Máis información e inscrición premendo aquí

……….

Curso de introducción a la Fotografía digital y Photoshop

A partir del próximo 27 de mayo se impartirá en el centro Atinne un curso de introducción a la fotografía digital y manejo del software de fotografía Photoshop.

Curso orientado a todas aquellas personas que deseen iniciarse en el mundo de la fotografía digital y conocer las peculiaridades del trabajo con soportes digitales. A través de este curso el alumno adquirirá una base adecuada sobre la fotografía y sobre el flujo de trabajo digital para aprovechar al máximo su equipo fotográfico e informático.

A lo largo del curso se aprenderá a conocer las principales funcionalidades de la cámara digital, entender las variables que intervienen en el resultado de una toma fotográfica y aprender a usarlas para poder sacar el máximo partido de las fotos.

Adobe Photoshop es el programa más utilizado por diseñadores gráficos y fotógrafos, tanto profesionales como aficionados. En este curso se aprenderá a utilizar Photoshop con las diversas herramientas que nos proporciona dicho software para que el resultado sea óptimo y de una forma sencilla y rápida el alumno pueda aplicar en poco tiempo importantes mejoras y retoques a sus imágenes. A lo largo del curso se abordarán todos los aspectos necesarios para aprender a trabajar de una forma rápida y eficaz sin ser necesario conocimientos previos de Photoshop.

Datos del curso
Docente: Iván Casal Nieto. Arquitecto y fotógrafo profesional.

Duración: 20 horas
Fechas: 27 y 29 de mayo/ 3, 5, 10 y 12 de junio de 2014
Horario: martes 27 y 10 de 16.00 a 20.00 horas/ jueves 29 y 12 de 16.00 a 20.00 horas/ martes 3 de 18.00 a 20.00 horas/ jueves 5 de 20.00 a 22.00 horas
Lugar: Atinne (C/ Ángel Rebollo 56-58 bajo – 15002 – A Coruña)

Precio:
245€ Precio ordinario
170€ Precio reducido para Colegiados COAG, autónomos y desempleados

Más información e inscripción pulsando aquí

Compartir