Curso de Infografía 3D con Artlantis Studio

13 xuñ 2014

Curso orientado a estudantes de arquitectura, arquitectos, deseñadores, enxeñeiros e público en xeral interesados no modelado dixital do campo da arquitectura e o deseño.

Artlantis Studio é un programa deseñado para crear renders de alta calidade dos seus arquivos 3D, fornecéndolle vistas completas e realistas das súas escenas, obxectos e panoramas VR así como percorridos virtuais cunha calidade profesional. O obxectivo do curso é coñecer a interface do programa, entender a súa lóxica e a súa integración ás outras aplicacións e aproveitar ao máximo as ferramentas.

Datos do evento:
Docente: Jesús Somoza.
Duración: 12 horas.
Datas: 17, 18 e 19 de xuño de 2014.
Horario: de 18:00 a 20:00 horas.
Onde: Atinne (C/ Anxo Rebollo 56-58 baixo, 15002, A Coruña).

Prezo:
150 € Prezo ordinario
100 € Colexiados COAG
85 € Colexiados COAG con tramo de formación

Máis información e inscrición aquí:
http://www.atinne.com/portfolio/curso-intensivo-de-infografia3d-artlantis-studio/ 

Debe aceptar as cookies de YouTube para ver este video.
Aceptando, vostede accederá ao contido de YouTube, un servizo prestado por unha empresa externa.

Política de privacidade de YouTube

Si vostede acepta, a súa eleccción será gardada e a páxina se refrescará.

Curso de Infografía de 3D con Artlantis Studio

Curso orientado a estudiantes de arquitectura, arquitectos, diseñadores, ingenieros y público en general interesados en el modelado digital del campo de la arquitectura y el diseño.
Artlantis Studio es un programa diseñado para crear renders de alta calidad de sus archivos 3D, suministrándole vistas completas y realistas de sus escenas, objetos y panoramas VR así como recorridos virtuales con una calidad profesional. El objetivo del curso es conocer la interface del programa, entender su lógica y su integración a las otras aplicaciones y aprovechar al máximo las herramientas.

Datos del evento:
Docente: Jesús Somoza.
Duración: 12 horas.
Fechas: 17, 18 y 19 de junio de 2014.
Horario: de 18:00 a 20:00 horas.
Dónde: Atinne (C/ Ángel Rebollo 56-58 bajo – 15002 – A Coruña).

Precio:
150 € Precio ordinario
100 € Colegiados COAG
85 € Colegiados COAG con tramo de formación

Más información e inscripción aquí:
http://www.atinne.com/portfolio/curso-intensivo-de-infografia3d-artlantis-studio/

 

 

Compartir