Convocatoria dos XIX PREMIOS COAG DE ARQUITECTURA

21 Xan 2021

Tal e como se anuncia na Circular 1 2021, convócanse os XIX PREMIOS COAG DE ARQUITECTURA, a conceder a obras de arquitectura en distintas categorías, realizadas no ámbito territorial do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

As obras presentadas deberán estar totalmente rematadas entre o 1 de agosto de 2018 e o 30 de setembro de 2020.

As categorías incluídas neste premio son:

1.- Residencial de nova planta:

1.a.- Vivenda unifamiliar.

1.b.-  Vivenda colectiva.

2.- Outros edificios de nova planta.

3.- Obras de restauración e rehabilitación.

4.- Obras de Interiorismo.

5.- Arquitecturas efémeras e Deseño.

6.- Planeamento urbanístico.

7.- Deseño de espazos urbanos, xardiñería e paisaxismo.

8.- Divulgación e Investigación.

9.- Proxecto Fin de Carreira.

10.- Categoría especial a toda a Traxectoria Profesional.

O prazo de presentación das propostas remata ás 23:59 horas do día 1 de abril de 2021.

Os participantes na categoría “Proxecto Fin de Carreira” que non sexan colexiados deberán rexistrarse previamente para obter as credenciais de acceso a través do seguinte enlace.

Bases:

Bases XIX Premios COAG_galego

Plataforma de presentación de propostas.


Convocatoria de los XIX PREMIOS COAG DE ARQUITECTURA

Tal y como se anuncia en la Circular 1 2021, se convocan los XIX PREMIOS COAG DE ARQUITECTURA, a conceder a obras de arquitectura en distintas categorías, realizadas en el ámbito territorial del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Las obras presentadas deberán estar totalmente terminadas entre el 1 de agosto de 2018 y el 30 de septiembre de 2020.

Las categorías incluídas en este premio son:

1.- Residencial de nueva planta:

1.a Vivienda unifamiliar.

1.b Vivienda colectiva.

2.- Otros edificios de nueva planta.

3.- Obras de restauración y rehabilitación.

4.- Obras de Interiorismo.

5.- Arquitecturas efímeras y Diseño.

6.- Planeamiento urbanístico.

7.- Diseño de espacios urbanos, jardinería y paisajismo.

8.- Divulgación e Investigación.

9.- Proyecto Fin de Carrera.

10.- Categoría especial la toda la Trayectoria Profesional.

El prazo de presentación de las propuestas finaliza a las 23:59 horas del día 1 de abril de 2021.

Los participantes en la categoría “Proyecto Fin de Carrera” que no sean colegiados deberán registrarse previamente para obtener las credenciales de acceso a través del siguiente enlace.

Bases:

Bases XIX Premios COAG_castellano

Plataforma de presentación de propuestas.

Compartir