Convocatoria da Xunta Xeral ordinaria do mes de decembro

17 Out 2018

Tal e como se anuncia na Circular 20 2018, convócase a Xunta Xeral ordinaria do mes de decembro do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, que terá lugar o 18 de decembro nas oficinas centrais de Santiago de Compostela.

Pode accederse á convocatoria e documentación a través do Panel de Servizos.


Convocatoria de la Junta General ordinaria del mes de diciembre

Tal y como se anuncia en la Circular 20 2018, se convoca la Junta General ordinaria del mes de diciembre del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, que tendrá lugar el 18 de diciembre en las oficinas centrales de Santiago de Compostela.

Puede accederse a la convocatoria y documentación a través del Panel de Servicios.

Compartir