Comisión de Urbanismo,Territorio, Administración Local e Función Pública

4 Mar 2016

CATALOGOS DAS PAISAXES / ANTEPROXECTO DO REGULAMENTO DA LEI DO SOLO
As Comisións de Urbanismo e  planeamento das Delegacións inician as reunións de traballo para  a revisión dos CATALOGOS DAS PAISAXES DE GALICIA e do ANTEPROXECTO do  REGULAMENTO DA NOVA LEI DO SOLO, co obxeto de redactar  documentos de alegacions e suxerencias que serán remitidos  como aportación do COAG  as organismos correspondentes nos prazos  marcados.
Acompañanse links de publicacions.
Enlace REGULAMENTO DA LEI
Suxerencias, data pendente de confirmación pola Consellería.
Enlaces  e  publicación CATALOGOS DA PAISAXES
ORDE do 4 de febreiro de 2016 pola que se somete a información pública o Catálogo das paisaxes de Galicia. 
Pregámosvos que os interesados en participar e aportar opinións, contactedes coas vosas directivas.

Informarase, en todo caso, do calendario de reunións que nas delegacións colexiais se establezan para o traballo en ambos temas.

Agradecemos as vosas aportacións para un cuestións de interés para a nosa profesión e colectivo.

Compartir