Atención colexial o xoves 7 de decembro

1 Dec 2023

Infórmase que o vindeiro xoves 7 de decembro, con motivos da ponte pola festividades do Día da Constitución e da Inmaculada Concepción, a atención colexial será exclusivamente telefónica e telematicamente. Lamentamos as molestias que estas circunstancias poidan causar.

Atención presencial.

O 7 de decembro non haberá atención presencial en ninguna oficina colexial.

Atención telefónica.

O 7 de decembro, debido á redución de efectivos por mor do desfrute do festivo polo persoal, ese día a capacidade de atención telefónica será inferior á habitual, polo cal recoméndase o emprego de medios de comunicación telemáticos co Colexio.

Atención telemática.

Polos motivos expostos, recomendase que o 7 de decembro o contacto co COAG, se realice a través da plataforma de consultas colexial, dispoñible no panel de servizos da web colexial.

En relación co anterior, lémbrase que, a través da referida plataforma, se poden realizar consultas sobre cuestións como:

Compartir