Análise de resultados da enquisa de preferencias para a formación do 2023

1 xuñ 2023

En relación coas actividades formativas propias do COAG para o 2023, atópase dispoñible para os colexiados a información sobre os resultados da enquisa de preferencias formativas 2023

  • Análise dos resultados da enquisa de intereses formativos 2023, elaborada a partir das respostas dos 322 colexiados que participastedes nela. Queremos agradecer a vosa elevada participación nesta enquisa. Coñecer as vosas valoracións e suxestións é moi importante para nós porque é unha gran axuda para mellorar o enfoque e a organización das actividades formativas que programamos.

Próximamente publicaremos o Plan de formación 2023-2024, onde de amosarán as accións formativas propostas a desenvolver entre os meses de setembro de 2023 e xuño do 2024.

Compartir