Últimos días para a inscrición na Guía de Peritos Xudiciais da Unión Profesional de Galicia

27 Nov 2019

Tal e como se anuncia na Circular 21 2019,  o vindeiro luns 2 de decembro, ás 23:59 h., remata o prazo para solicitar formar parte da Guía de Peritos Xudiciais da Unión Profesional de Galicia.

A Unión Profesional de Galicia elabora cada ano unha GUÍA DE PERITOS XUDICIAIS DA UNIÓN PROFESIONAL DE GALICIA, na que se recollen os datos daqueles profesionais que actúan como peritos xudiciais no ámbito da comunidade autónoma. Con eses datos elaborarase unha publicación en formato papel e dixital, que se facilitará aos distintos órganos xudiciais de Galicia, cos datos dos peritos xudiciais das profesións que integran a Unión Profesional, como son arquitectos, aparelladores, médicos, químicos, enxeñeiros, etc…

A inscrición nesta Guía é voluntaria, polo que os colexiados interesados en ser incluídos na mesma, deberán indicalo expresamente ao realizar a inscrición na lista de peritos xudiciais do Colexio e, de ser así, a solicitude implicará o consentimento explícito polo colexiado para a cesión de datos á Unión Profesional de Galicia para que esta os inclúa na devandita Guía para a súa difusión entre as administracións e demais interesados. En caso de solicitar a incorporación á Guía, figurarán nas especialidades e nos ámbitos provinciais escollidos.

Máis información na Circular 21 2019.


Últimos días para la inscripción en la Guía de Peritos Judiciales de la Unión Profesional de Galicia

Tal y como se anuncia en la Circular 21 2019,  el próximo lunes 2 de diciembre, a las 23:59 h., finaliza el plazo para solicitar formar parte de la Guía de Peritos Judiciales de la Unión Profesional de Galicia.

La Unión Profesional de Galicia elabora cada año una GUÍA DE PERITOS JUDICIALES DE LA UNIÓN PROFESIONAL DE GALICIA, en la que se recogen los datos de aquellos profesionales que actúan como peritos judiciales en el ámbito de la comunidad autónoma. Con esos datos se elaborará una publicación en formato papel y digital, que se facilitará a los distintos órganos judiciales de Galicia, con los datos de los peritos judiciales de las profesiones que integran la Unión Profesional, como son arquitectos, aparejadores, médicos, químicos, ingenieros, etc…

La inscripción en esta Guía es voluntaria, por lo que los colegiados interesados en ser incluidos en la misma, deberán indicarlo expresamente al realizar la inscripción en la lista de peritos judiciales del Colegio y, de ser así, la solicitud implicará el consentimiento explícito por el colegiado para la cesión de datos a la Unión Profesional de Galicia para que esta los incluya en la dicha Guía para su difusión entre las administraciones y demás interesados. En caso de solicitar la incorporación a la Guía, figurarán en las especialidades y en los ámbitos provinciales escogidos.

Más información en la Circular 21 2019.

 

Compartir