Convocatoria de eleccións COAG | 20 de maio de 2019

18 Mar 2019

Tal e como se anuncia na Circular 3 2019, a Xunta de Goberno acordou convocar eleccións para cubrir tódolos postos da Xunta de Goberno e Xuntas Directivas do Colexio, a celebrar o día 20 de maio de 2019.

Así mesmo, adxúntase carta do decano con motivo desta convocatoria de eleccións.

Carta do decano por eleccions

Convocatoria de elecciones COAG | 20 de mayo de 2019

Tal y como se anuncia en la Circular 3 2019, la Junta de Gobierno acordó convocar elecciones para cubrir todos los puestos de la Junta de Gobierno y Juntas Directivas del Colegio, a celebrar el día 20 de mayo de 2019.

Así mismo, se adjunta carta del decano con motivo de esta convocatoria de elecciones.

 

Compartir