Aprobación de documentación de asuntos a tratar na Xunta Xeral ordinaria a celebrar o 30 de maio de 2023: Memoria de Xestión colexial 2022

23 maio 2023

Tal e como se indica na Circular 12 2023, está dispoñible no apartado de Xunta Xeral do Panel de Servizos, a Memoria de Xestión colexial de 2022, que se someterá á súa aprobación pola Xunta Xeral ordinaria que terá lugar o vindeiro 30 de maio de 2023.

Circular 12 2023.

Compartir