Presentación da Guía de Boas Prácticas en Espazos Públicos

21 Feb 2020

O vindeiro mércores 26 de febreiro, ás 12,00 horas, terá lugar na Delegación da Coruña do Colexio o acto de presentación desta guía, que forma parte da colección da Paisaxe Galega.

Os espazos públicos foron lugares centrais no desenvolvemento dos asentamentos humanos. Estes espazos son a día de hoxe moi importantes como indicador da calidade de vida. Con todas as súas dimensións sociais, económicas e culturais son elementos  de enorme importancia na identificación da cidadanía coas súas cidades, vilas e aldeas e marcan o seu carácter e imaxe como elementos distintivos.

Pertencente á colección de Paisaxe Galega, a guía pretende servir de referente e marcar pautas para as intervencións nos espazos públicos, contribuíndo á calidade urbanística e territorial de Galicia e, polo tanto, da súa paisaxe, mellorando así a calidade das nosas vidas.

Intervirán:

  • D. Roberto Costas Pérez, Presidente da Delegación da Coruña
  • Dona Isabel Aguirre Urcola, Autora da Guía.
  • Excma. Sra. Dona Angeles Vázquez Mejuto, Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda

Entrada libre ate completar aforo.

 


Presentación de la Guía de Buenas Prácticas en Espacios Públicos

El próximo miércoles 26 de febrero, a las 12,00 horas, tendrá lugar en la Delegación de A Coruña del Colegio el acto de presentación de esta guía, que forma parte de la colección del Paisaje Gallego.

Los espacios públicos fueron lugares centrales en el desarrollo de los asentamientos humanos. Estos espacios son a día de hoy muy importantes como indicador de la calidad de vida. Con todas sus dimensiones sociales, económicas y culturales son elementos  de enorme importancia en la identificación de la ciudadanía con sus ciudades, villas y aldeas y marcan su carácter e imagen como elementos distintivos.

Perteneciente a la colección de Paisaje Gallego, la guía pretende servir de referente y marcar pautas para las intervenciones en los espacios públicos, contribuyendo a la calidad urbanística y territorial de Galicia y, por lo tanto, de su paisaje, mejorando así la calidad de nuestras vidas.

Intervendán:

  • D. Roberto Costas Pérez, Presidente de la Delegación de A Coruña
  • Dña. Isabel Aguirre Urcola, Autora de la Guía.
  • Excma. Sra. Dña. Angeles Vázquez Mejuto, Conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Entrada libre hasta completar aforo.

Compartir