Nova ordenanza ITE de Ferrol e Santiago

14 Set 2015

No BOP da Coruña do 11/09/2015 publicouse a nova Ordenanza de inspección técnica de edificacións adaptada á vixente lexislación en materia de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas. En breve anunciaranse os cursos de formación desta nova ordenanza. Tamén dicir que con anterioridade no BOP da Coruña do 16/06/2015 o Concello de Santiago publicou a súa normativa o caso.   Máis información sobre ITE´s Galicia

En el BOP de A Coruña del 11/09/2015 se publicó la nueva Ordenanza de inspección técnica de edificaciones adaptada a la vigente legislación en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. En breve se anunciarán los cursos de formación de esta nueva ordenanza. También decir que con anterioridad en el BOP de A Coruña de 16/06/205 el concello de Santiago publicó su normativa al caso. Más información sobre ITE´s Galicia

Compartir