Actualización dos modelos de utilidades na web

0
Posted by / 27 junio 2018 / Categories: Asesoramento, Guía de Redacción / 0 Comments

Aqueles colexiados con alta no servizo de utilidades técnicas (S3), teñen acceso desde onte no apartado de «modelos» da área técnica da web colexial, a trinta fichas actualizadas identificadas coa extensión _rev01, Entre elas ademais da listaxe de Normativa de obrigado cumprimento actualizado, e a ficha relativa a «pasos para levar a bo termo un proxecto», actualizáronse outros modelos para facilitar a xustificación de normas técnicas ou sectoriais a achegar en proxecto

Actualización de los modelos de utilidades en la web

Aquellos colegiados con alta en el servicio de utilidades técnicas (S3), tiene acceso desde ayer en el apartado de «modelos» del área técnica de la web colegial, a treinta fichas actualizadas identificadas con la extensión _rev01, Entre ellas además del listado de Normativa de obligado cumplimiento actualizado, y la ficha relativa a «pasos para llevar a buen término un proyecto», se han actualizado otros modelos para facilitar la justificación de normas técnicas o sectoriales a adjuntar en proyecto.

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube