Actualización dos modelos de utilidades na web

27 xuñ 2018

Aqueles colexiados con alta no servizo de utilidades técnicas (S3), teñen acceso desde onte no apartado de “modelos” da área técnica da web colexial, a trinta fichas actualizadas identificadas coa extensión _rev01, Entre elas ademais da listaxe de Normativa de obrigado cumprimento actualizado, e a ficha relativa a “pasos para levar a bo termo un proxecto”, actualizáronse outros modelos para facilitar a xustificación de normas técnicas ou sectoriais a achegar en proxecto

Actualización de los modelos de utilidades en la web

Aquellos colegiados con alta en el servicio de utilidades técnicas (S3), tiene acceso desde ayer en el apartado de “modelos” del área técnica de la web colegial, a treinta fichas actualizadas identificadas con la extensión _rev01, Entre ellas además del listado de Normativa de obligado cumplimiento actualizado, y la ficha relativa a “pasos para llevar a buen término un proyecto”, se han actualizado otros modelos para facilitar la justificación de normas técnicas o sectoriales a adjuntar en proyecto.

Compartir