Outros recursos

Información urbanística municipal (30/04/2016):

IET Instituto de Estudos do Territorio:

Secretaría de Estado de Hacienda:

Goolzoom:

Xunta de Galicia. Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas:

Geoportal da Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia:

Evolución da actividade de visado e do estado Urbanístico das comarcas e Concellos de Galicia: