Notas técnicas

  I  Lei de Ordenación da Edificación

  II  Seguridade e Saúde

  III  Materiais

  IV  Accesibilidade

  V  Enerxía e Acústica

  VI  Contra Incendios

VII  Estruturas

VIII  Electricidade e Telecomunicacións

IX Eficacia Enerxética