Bases reguladoras dos procesos selectivos Deputación de Ourense

24 Xan 2020

No BOP Ourense de 23 de xaneiro, aparecen as bases reguladoras dos procesos selectivos da Deputación Provincial de Ourense, nas que figura unha praza de arquitecto/a.

Bases reguladoras dos procesos selectivos para a provisión das prazas incluídas na oferta ordinaria de emprego público da Deputación Provincial de Ourense correspondente ao ano 2017


Bases reguladoras de los procesos selectivos Diputación de Ourense

En el BOP Ourense de 23 de enero, aparecen las bases reguladoras de los procesos selectivos de la Diputación Provincial de Ourense, en las que figura una plaza de arquitecto/a.

Bases reguladoras de los procesos selectivos para la provisión de las plazas incluidas en la oferta ordinaria de empleo público de la Diputación Provincial de Ourense correspondiente al año 2017

 

Compartir