Oferta de emprego [OFERTA PECHADA]

17 Set 2018

Sociedade de Tasación TECNITASA, selecciona arquitecto ou arquitecto técnico para realizar informes de tasación na zona de Pontevedra.

 Seleccionase colaborador, preferentemente con experiencia e manexo do pragrama Borsan.

Interesados poden enviar curriculum a adminstración@willer.es 


Sociedade de Tasación TECNITASA, selecciona arquitecto o arquitecto técnico para realizar informes de tasación en la zona de Pontevedra.

Se busca colaborador, preferentemente con experiencia y manejo del programa Borsan.

Los interesados pueden enviar el curriculum a adminstracion@willer.es 

Compartir