Oferta de emprego

Posted by / 14 agosto 2018 / Categories: coag, Emprego, Publicada en Portada / Tags: / 0 Comments

Estudo de arquitectura en OURENSE selecciona ARQUITECTO sen experiencia ou menor de 30 anos

Data límite de presentación:

10 de Setembro de 2018. Incorporación prevista para mediados-finais de Setembro.

Funcións a desenvolver:

As propias dun estudo de arquitectura e o contrato e horario sería a convir. A duración sería dun mínimo de 6 meses.

Valorarase:

Coñecemento de programas informáticos especialmente en 3D ( Autodesk Revit ) de Deseño CAD en 2D  (imprescindible) e infografías en 3D (REVIT ou 3DMAX).

Coñecemento e manexo de paquete office. (Especialmente editor de texto e folla de cálculo)

Interesados enviar currículo vitae con exemplos de traballos do arquitect@ (en versión .pdf  e tamaño máximo 10MB) ó e-mail: ofertaempregoourense2@gmail.com.


Estudio de arquitectura en OURENSE selecciona ARQUITECTO sin experiencia o menor de 30 años.

Las funciones a desarrollar serían las propias de un estudio de arquitectura y el contrato y horario sería a convenir. La duración sería de un mínimo de 6 meses.

Fecha límite de presentación:

27 de Agosto de 2018. Incorporación prevista para principios-mediados de Septiembre.

Se valorará:
Conocimiento de programas informáticos especialmente en 3D ( Autodesk Revit ) de Diseño CAD en 2D (imprescindible) e infografías en 3D (REVIT o 3DMAX). 

Conocimiento y manejo de paquete office. (Especialmente editor de texto y hoja de cálculo)

Interesados enviar currículo vitae con ejemplos de trabajos del arquitect@ (en versión .pdf y tamaño máximo 10MB) al y-mail: ofertaempregoourense2@gmail.com.

About the author

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visítenos en FacebookVisítenos en TwitterVisit Us On Instagram