Axenda semanal Mesas Redondas Plan de Dinamización Áreas Rexurbe

2 Out 2019

Actualización do ciclo de mesas redondas que teñen por obxecto expor e analizar diferentes aspectos relacionados con actuacións de renovación urbana e rexeneración urbanística, no marco do convenio subscrito entre IGVS, COAG e a USC para a elaboración do plan de dinamización das áreas Rexurbe.

Nesta semana terán lugar as seguintes xornadas:

 • Xoves, 3 de outubro, 16:00 h. Delegación de A Coruña do COAG: “Actividade económica e implantación de tecido comercial-empresarial, deportivo… Inserción de outros usos nos cascos históricos”
  • Ponente Experto: Manuel Carbajo Capeans. Arquitecto do estudio Carbajo y Barrios
  • Participantes:
   • Alfonso Diaz Revilla, arquitecto urbanista, Profesor Asociado de Urbanística e Ordenación del Territorio na ETS Arquitectura de A Coruña e do Curso Superior de Urbanismo da Escola Galega de Administración Pública.
   • Javier González Harguindey, arquitecto urbanista, Arquitecto pola ETS de Arquitectura de A Coruña (UDC, 2003). Técnico Urbanista (EGAP). Doutor Arquitecto pola UDC en 2015 coa súa tese: El sistema urbano en el noroeste de España.
   • Valeriano González Somoza, arquitecto urbanista e Máster en Urbanismo pola ETS Arquitectura de A Coruña. Analista avanzado con sistemas GIS.
   • Juan Ignacio Prieto López, arquitecto, Vilalba (Lugo), 1981. Arquitecto pola ETS Arquitectura de A Coruña (2007). Doutorado en 2013. Profesor de Proxectos no Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición da Escola Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña desde 2008.
  • Moderador: Roberto Costas. Presidente da delegación de A Coruña do COAG.
  • Secretaria da mesa: Beatriz Hermida. Arquitecta.
 • Sábado, 5 de outubro, 10:00 h. Delegación de Ourense do COAG: “Enerxía / Implantación de renovables e novas tecnoloxías / Barrios históricos como barrios verdes”
  • Ponente Experto: Luciano González Alfaya. Arquitecto.
  • Participantes:
   • Roberto González Fernández. Arquitecto.
   • Candelaria Cecilia López Muiños. Arquitecta.
   • Marta Somoza Medina. Arquitecta.
   • María Pérez Oliver. Arquitecta.
  • Moderador: Rafael Castro. Presidente da Delegación de Ourense do COAG.
  • Secretaria da mesa: Elvira Carregado. Secretaria da Xunta de Goberno do COAG.
 • Sábado, 5 de outubro, 10:00 h. Edificio Edificio Administrativo da Deputación de Pontevedra (Avenida de Montero Ríos, s/n 1ª planta. 36071 Pontevedra): “Accesibilidade / presencia de vehículos en centros históricos / necesidade e solucións de aparcadoiro e mobilidade”
  • Ponente Experto: Martin Barreiro Cruz. Arquitecto.
  • Participantes:
   • Teresa Táboas Veleiro. Arquitecta.
   • Santiago López Fontán. Enxeñeiro de camiños.
   • Enma Noriega – Paula Feijoo. Arquitectas.
   • María Ferreirós. Arquitecta Técnica.
  • Moderador: Anselmo Villanueva. Presidente da Delegación de Pontevedra do COAG.
  • Secretaria da mesa: Beatriz Hermida. Arquitecta.

Acceso libre. Non se require inscrición previa.


Agenda semanal Mesas Redondas Plan de Dinamización Áreas Rexurbe

Actualización del ciclo de mesas redondas que tienen por objecto exponer y analizar diferentes aspectos relacionados con actuaciones de renovación urbana y regeneración urbanística, en el marco del convenio suscrito entre IGVS, COAG y la USC para la elaboración del plan de dinamización de las áreas Rexurbe.

En esta semana tendrán lugar las siguientes jornadas:

 • Jueves, 3 de octubre, 16:00 h. Delegación de A Coruña del COAG: “Actividad económica e implantación de tejido comercial-empresarial, deportivo… Inserción de otros usos en los cascos históricos”
  • Ponente Experto: Manuel Carbajo Capeans. Arquitecto del estudio Carbajo y Barrios
  • Participantes:
   • Alfonso Diaz Revilla, arquitecto urbanista, Profesor Asociado de Urbanística y Ordenación del Territorio en la ETS Arquitectura de A Coruña y del Curso Superior de Urbanismo de la Escuela Gallega de Administración Pública.
   • Javier González Harguindey, arquitecto urbanista, Arquitecto por la ETS Arquitectura de A Coruña (UDC, 2003). Técnico Urbanista (EGAP). Doctor Arquitecto por la UDC en 2015 con su tesis: El sistema urbano en el noroeste de España.
   • Valeriano González Somoza, arquitecto urbanista y Máster en Urbanismo por la ETS Arquitectura de A Coruña. Analista avanzado con sistemas GIS.
   • Juan Ignacio Prieto López, arquitecto, Vilalba (Lugo), 1981. Arquitecto por la ETS Arquitectura de A Coruña (2007). Doctorado en 2013. Profesor de Proyectos en el Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición de la Escola Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña desde 2008.
  • Moderador: Roberto Costas. Presidente de la delegación de A Coruña do COAG.
  • Secretaria de la mesa: Beatriz Hermida. Arquitecta.
 • Sábado, 5 de octubre, 10:00 h. Delegación de Ourense do COAG: “Energía / Implantación de renovables y nuevas tecnologías / Barrios históricos como barrios verdes”
  • Ponente Experto: Luciano González Alfaya. Arquitecto.
  • Participantes:
   • Roberto González Fernández. Arquitecto.
   • Candelaria Cecilia López Muiños. Arquitecta.
   • Marta Somoza Medina. Arquitecta.
   • María Pérez Oliver. Arquitecta.
  • Moderador: Rafael Castro. Presidente de la Delegación de Ourense do COAG.
  • Secretaria de la mesa: Elvira Carregado. Secretaria de la Xunta de Goberno do COAG.
 • Sábado, 5 de octubre, 10:00 h. Edificio Edificio Administrativo de la Diputación de Pontevedra (Avenida de Montero Ríos, s/n 1ª planta. 36071 Pontevedra): “Accesibilidad / presencia de vehículos en centros históricos / necesidad y soluciones de aparcamiento y movilidad”
  • Ponente Experto: Martin Barreiro Cruz. Arquitecto.
  • Participantes:
   • Teresa Táboas Veleiro. Arquitecta.
   • Santiago López Fontán. Ingeniero de caminos .
   • Enma Noriega – Paula Feijoo. Arquitectas.
   • María Ferreirós. Arquitecta Técnica.
  • Moderador: Anselmo Villanueva. Presidente de la Delegación de Pontevedra del COAG.
  • Secretaria de la mesa: Beatriz Hermida. Arquitecta.

Acceso libre. No se requiere inscripción previa.

Compartir