Presentación do libro Arquitectura e ilusión. Proyectar desde el in-genius loci

11 Nov 2019

O vindeiro mércores 13 de novembro, ás 20.15 h., na Delegación da Coruña do COAG, presentaráse o libro “Arquitectura e ilusión. Proyectar desde el in-genius loci”, do colexiado Óscar Pedrós Fernández.

O texto ordena os diferentes espazos arquitectónicos dun xeito a-temporal, a-tipolóxico, empregando para tal fin a clasificación de efectos existentes no ilusionismo (nove). Trátase dun percorrido pola arquitectura a través da manipulación do espazo cun fin sorprendente.

Intervirán:

Roberto Costas Pérez, Presidente da Delegación de A Coruña do COAG
Martín Camiña Serén, ilusionista
Óscar Pedrós Fernández, autor do libro

El próximo miércoles 13 de noviembre, a las 20,15 h. en la Delegación de A Coruña del COAG, se presentará el libro “Arquitectura e ilusión. Proyectar desde el in-genius loci”, del colegiado Óscar Pedrós Fernández.

El texto ordena los diferentes espacios arquitectónicos de una manera a-temporal, a-tipogica, empleando para tal fin la clasificación de efecctos exstentes en el ilusionismo (nueve). Se trata de un recorrido por la arquitectura a través de la manipulación del espacio con un fin sorprendente.

Intervendrán:

Roberto Costas Pérez, Presidente de la Delegación de A Coruña del COAG
Martín Camiña Serén, ilusionista
Óscar Pedrós Fernández, autor del libro

Compartir