Curso “Experiencias urbanísticas comparadas en Urbanismo e Ordenación do Territorio”

17 Feb 2016

O Colexio de Arquitectos organiza este curso sobre experiencias urbanísticas comparadas en Urbanismo e Ordenación do Territorio, que terán lugar os próximos días 17, 18 e 19 de marzo.

O urbanismo e a ordenación do territorio constitúen hoxe unha preocupación universal nun mundo globalizado. En todos os países e en todos os ámbitos faise necesaria unha ordenación dos recursos baixo os principios de sustentabilidade, racionalidade e participación cidadá.
Este curso ten como obxectivo principal que os alumnos coñezan e analicen diferentes enfoques e perspectivas coas que en diversos lugares do planeta dáse resposta a problemas que, aínda que singulares e específicos en cada un deles, manifestan con todo caracteres de fondo comúns: problemas ecolóxicos, seguridade, asignación de recursos, rede de infraestruturas, políticas públicas ineficientes, etc.


Partindo desta formulación, os contidos responden as cuestións suscitadas desde un enfoque multidisciplinar, basicamente urbanístico, arquitectónico e xurídico, que permitan ademais xerar un foro onde debater os aspectos abordados.

Máis información e inscripción AQUÍ

………..

Curso sobre experiencias urbanísticas comparadas en Urbanismo y Ordenación del Territorio.

El Colexio de Arquitectos organiza este curso sobre experiencias urbanísticas comparadas en Urbanismo y Ordenación del Territorio, que tendrán lugar los próximos días 17, 18 y 19 de marzo.

El urbanismo y la ordenación del territorio constituyen hoy una preocupación universal en un mundo globalizado. En todos los países y en todos los ámbitos se hace necesaria una ordenación de los recursos bajo los principios de sostenibilidad, racionalidad y participación ciudadana.

Este curso tiene como objetivo principal que los alumnos conozcan y analicen diferentes enfoques y perspectivas con las que en diversos lugares del planeta se da respuesta a problemas que, si bien singulares y específicos en cada uno de ellos, manifiestan sin embargo caracteres de fondo comunes: problemas ecológicos, seguridad, asignación de recursos, red de infraestructuras, políticas públicas ineficientes, etc.

Partiendo de este planteamiento, los contenidos responden a las cuestiones suscitadas desde un enfoque multidisciplinar, básicamente urbanístico, arquitectónico y jurídico, que permitan además generar un foro donde debatir los aspectos abordados.

Más información e inscripción AQUÍ

Compartir