O Colexio de Arquitectos ven de propoñer á Real Academia Galega de Belas Artes a candidatura para que o «Día das Artes Galegas 2018» lle sexa dedicado ao arquitecto D. Alejandro de la Sota Martínez.

El Colexio de Arquitectos ha propuesto a la Real Academia Galega de Beleas Artes la candiatura para que el «Día das Artes Galegas 2018» le sea dedicado al arquitecto D. Alejandro de la Sota Martínez.