Programación cursos on line: Ferramentas gratuitas para a xestión e coordinación de equipos en pequenos estudos de arquitectura: Slack

30 Mar 2020

Este taller on line está orientado á xestión de pequenos estudos de arquitectura (entre 1 e 5 persoas) e ten como obxectivo que os alumnos adquiran coñecementos e habilidades para:

  • Coñecer e xestionar ferramentas de comunicación dixital que permitan establecer a rastrexabilidade das comunicacións relacionadas cos diferentes proxectos e traballos do estudo.
  • Aprender a xestionar as comunicacións con colaboradores internos, así como con potenciais colaboradores ou axentes externos para a organización para que estean integradas de xeito eficiente na propia canle de comunicación do estudo.

Para a aplicación práctica do contido do curso, empregarase a versión gratuíta da ferramenta Slack.

Os contidos do taller articúlanse en dous seminarios web de 1,5 horas, que terán lugar os días 2 e 3 de abril de 17:00 a 18:30 h.

A inscrición neste taller é gratuíta. As prazas son limitadas e requírese inscrición previa. Por favor, pedímosvos que formalicedes a inscrición só se está seguro de que vai asistir, para evitar que queden prazas vacantes que poderían estar a disposición doutros compañeiros.

Máis información e inscrición AQUÍ
……….

Programación cursos on line: Herramientas gratuitas para la gestión y coordinación de equipos en pequeños estudios de arquitectura: Slack

Este taller on line está orientado a la gestión de pequeños estudios de arquitectura (entre 1 y 5 personas) y tiene como objetivo que los alumnos adquieran conocimientos y capacidades para:

  • Conocer y manejar herramientas de comunicación digital que permitan establecer la trazabilidad de las comunicaciones relacionadas con los distintos proyectos y trabajos del estudio.
  • Aprender a gestionar las comunicaciones con colaboradores internos así como con los posibles colaboradores o agentes externos a la organización de forma que se integren dentro del canal de comunicación propio del estudio de forma eficiente.

Para la aplicación práctica de los contenidos del curso se utilizará la versión gratuita de la herramienta Slack.

Los contenidos del taller se articula en dos seminarios web de 1,5 horas de duración, que tendrán lugar los días 2 y 3 de abril, de 17:00 a 18:30 h.

Las plazas son limitadas, y se requiere inscripción previa. Por favor, os pedimos que sólo formalicéis la inscripción si estáis seguros de que vais a asistir, para evitar que queden plazas vacantes que podrían haberse puesto a disposición de otros compañeros.

Más información e inscripción AQUÍ

Compartir