Oferta de emprego para a provincia de Lugo

0
Posted by / 30 marzo 2017 / Categories: coag, Emprego, Uncategorised / Tags: / 0 Comments

(data de publicación: 30.03.2017)

Krata, S.A. Sociedade de Tasación de ámbito nacional (rexistrada no Banco de España)  na súa Delegación Noroeste está a ampliar a súa rede de técnicos colaboradores externos- Arquitectos e Arquitectos Técnicos- na provincia de Lugo

POSTO:  Tasadores externos para a provincia de Lugo.

PERFIL: Arquitecto ou Arquitecto Técnico
– Dispoñibilidade para realizar tasaciones na provincia de Lugo.
– Compromiso de cumprimento de prazos e calidade de informes.
– Coñecementos do programa de valoracións TAXA.
– Experiencia na realización de valoracións para Sociedades de Tasación rexistradas no Banco de España e na valoración de diferentes tipoloxías de inmobles: chans, promocións, edificios, vivendas?

Os interesados poden enviarnos o seu C.V. ao e-mail: noroeste@krata.com

Persoa de contacto: María Delgado Juega


Krata, S.A. Sociedad de Tasación de ámbito nacional (registrada en el Banco de España) en su Delegación Noroeste está ampliando su red de técnicos colaboradores externos – Arquitectos y Arquitectos Técnicos- en la provincia de Lugo. 

PUESTO: Tasadores externos para la provincia de Lugo.

PERFIL: Arquitecto o Arquitecto Técnico

– Disponibilidad para realizar tasaciones en la provincia de Lugo.

– Compromiso de cumplimiento de plazos y calidad de informes.

– Conocimientos del programa de valoraciones TASA.

– Experiencia en la realización de valoraciones para Sociedades de Tasación registradas en el Banco de España y en la valoración de diferentes tipologías de inmuebles: suelos, promociones, edificios, viviendas…

Los interesados pueden enviarnos su C.V. al e-mail: noroeste@krata.com

Persona de contacto: María Delgado Juega

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube