Instituto de Práctica Empresarial. Finanzas para non finacieiros

26 Abr 2016

Co programa de Finanzas para non financeiros, un clásico impartido desde 1994 pola Cátedra Inmobiliaria de IPE, entre todos aqueles que sen formación financeira, económica ou contable, necesitan dominar as seguintes materias, tanto para a xestión económica persoal, do estudo de arquitectura, o seu despacho, negocio ou empresa, de tal forma que distinga claramente entre:
– Investimentos/financiamentos
– Vendas/gastos
– Cobros
interrelacionando os 3 documentos e visualizando como afectan decisións cotiás ao seu equilibrio ou desaxuste.
Unha vez alcanzado o nivel base, poderase profundar en estudos de viabilidade integral de proxectos, para propostas a investidores, socios, etc; así como o cálculo do VAN, TIR, ROI, ROE, EBITDA, YIELD, etc. e a interpretación da súa utilidade, tanto de vocábulos sajones como casteláns do tipo BAI, BAII, BN, Rendibilidade Financeira e tipos de interese.

Programa del curso

 • Lugar de Celebración:
  Santiago de Compostela.
  Delegación de Santiago de Compostela do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
  Praza da Quintana, nº3, baixocuberta
 • Duración: 20 horas presenciales + 4 prácticas tutorizadas
 • Datas: 3, 10, 24 e 31 de maio
 • Horario: de 16:00 a 20:00 h
 • Prezos:

Cota xeral: 450 euros
Arquitectos Colexiados COAG: 335 euros
Membros RAIC: 335 euros

Máis información e inscrición AQUÍ

……….

Instituto de Práctica Empresarial. Finanzas para no finacieros

Con el programa de Finanzas para no financieros, un clásico impartido desde 1994 por la Cátedra Inmobiliaria de IPE, entre todos aquellos que sin formación financiera, económica o contable, necesitan dominar las siguientes materias, tanto para la gestión económica personal, del estudio de arquitectura, su despacho, negocio o empresa, de tal forma que distinga claramente entre:
– Inversiones/financiaciones
– Ventas/gastos
– Cobros

interrelacionando los 3 documentos y visualizando como afectan decisiones cotidianas a su equilibrio o desajuste.
Una vez alcanzado el nivel base, se podrá profundizar en estudios de viabilidad integral de proyectos, para propuestas a inversores, socios, etc; así como el cálculo del VAN, TIR, ROI, ROE, EBITDA, YIELD, etc. y la interpretación de su utilidad, tanto de vocablos sajones como castellanos del tipo BAI, BAII, BN, Rentabilidad Financiera y tipos de interés.

Programa del curso

 • Lugar de Celebración:
  Santiago de Compostela.
  Delegación de Santiago de Compostela del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 
  Plaza de la Quintana, nº3, bajocubierta
 • Duración: 20 horas presenciales + 4 prácticas tutorizadas
 • Fechas: 3, 10, 24 e 31 de mayo 
 • Horario: de 16:00 a 20:00 h
 • Precios:

Cuota general: 450 euros
Arquitectos Colegiados en el COAG: 335 euros
Miembros RAIC: 335 euros

Más información e inscripción AQUÍ

Compartir