Habitar o campo en Galicia. Cursos de verán UDC

13 xuñ 2016

As transformacións económicas, sociais e políticas que teñen lugar dende a década do 1960 produciron profundos cambios nos territorios de matriz rural. Desta ruptura, deriva unha fonda transformación da relación entre o medio e os habitantes, dando como resultado modos de vida novos, diversos e cambiantes, que se desenvolven no marco das estruturas rurais preexistentes. Este curso pretende realizar unha reflexión teórica e unha análise práctica sobre estes modos de vida actuais no rural en Galicia, procurando vías para o desenvolvemento destes ámbitos.

máis información e inscrición

Habitar o campo en Galicia. Cursos de verano de la UDC

Las transformaciones económicas, sociales y políticas que tienen lugar desde la década del 1960 produjeron profundos cambios en los territorios de matriz rural. De esta ruptura, deriva una honda transformación de la relación entre lo medio y los habitantes, dando como resultado modos de vida nuevos, diversos y cambiantes, que se desarrollan en el marco de las estructuras rurales preexistentes. Este curso pretende realizar una reflexión teórica y un análisis práctico sobre estos modos de vida actuales en el rural en Galicia, procurando vías para el desarrollo destes ámbitos.

más información e inscripción

Compartir