ENCONTROS Be to Be cluster madera – COAG ourense

28 Abr 2015

imagen btob

 

O Cluster da Madeira de Galicia, e o COAG conscientes da importancia que ten a cooperación entre todos os axentes que forman parte do sector da construción para realizar proxectos de calidade e competitivos, organizaN unha serie de encontros personalizados entre arquitectos e empresas da madeira coa finalidade de dar a coñecer as últimas novidades no sector da madeira, así como as solucións técnicas que presenta este material en diferentes procesos construtivos.

Os encontros, que terán unha duración de 15 minutos, tratan de pór en contacto aos profesionais dos dous sectores co fin último de poder establecer colaboracións conxuntas no futuro.
Para poder establecer a orde dos encontros é necesaria a presinscrición nas xornadas.

Datos do evento:Data: Martes, 19 de mayo
Hora: 16:30 a 18:00 horas
Lugar: Centro Cultural Marcos Valcárcel. Sala Progreso. Rúa Progreso 30. Ourense.

Programa:
16:30 horas. Chegada de empresarios e arquitectos

16:35 horas. Explicación dos encontros
– Cada arquitecto manterá un encontro de 15 minutos cunha empresa do Cluster dá Madeira de Galicia co obxectivo de coñecer o traballo que desenvolve cada un e ter o contacto.
– Haberá un cartel no que se detallen os encontros planeados e o lugar que debe ocupar cada un.
– Para axilizar cada encontro, é aconsellable que cada parte leve ben estruturado o contido que quere expor para non dispersarse.

18:00 horas. Fin da xornada.

inscricións no mail:  secretaria.ourense@coag.es

Compartir