No BOP-A Coruña de 2 de novembro, publícase a convocatoria e bases proceso selectivo para cubrir mediante nomeamento interino una praza de persoal funcionario de arquitecto.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA.

ENLACE