Diálogos coa paisaxe construida

16 Xul 2016

Co fin de afrontar os novos retos que ten por diante o URBANISMO e a PAISAXE CONSTRUÍDA como espazo vivo que transmite o que somos, a Xunta de Galicia , a través da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, organiza unha XORNADA, para compartir e impulsar modelos de protección e xestión responsable da paisaxe en consonancia co urbanismo. Unha XORNADA dirixida a arquitectos e técnicos que interveñen na transformación do territorio.
A xornada celebrarase o 27 de xullo, no salón de convencións da Cidade da Cultura (Edificio Cinc), Santiago de Compostela.

Programa

Inscricións, antes das 15:00h do día 21

……….

Con el fin de afrontar los nuevos retos que tiene por delante el URBANISMO y el PAISAJE CONSTRUIDO como espacio vivo que transmite el que somos, la Xunta de Galicia , a través de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, organiza una JORNADA, para compartir e impulsar modelos de protección y gestión responsable del paisaje en consonancia con el urbanismo. Una JORNADA dirigida a arquitectos y técnicos que intervienen en la transformación del territorio.

La jornada se celebrará el 27 de julio, en el salón de convenciones de la Cidade da Cultura (Edificio Zinc), Santiago de Compostela.

Programa

Inscripciones, antes de las 15:00h del día 21

 

Compartir