Curso de deseño gráfico con Adobe Illustrator para arquitectos

14 Nov 2014

O centro de formación Atinne organiza este curso de Adobe Illustrator dirixido a calquera profesional ou estudante dos variados campos de deseño (gráfico, publicitario, arquitectónico…) que queira coñecer este potente software para crear e deseñar documentos de presentación dos seus traballos (proxectos, concursos, presentacións…), comunicación e deseño gráfico, mediante unha formación intensiva coas ferramentas e funcións de ambos programas, enfocado á creación de documentos de calquera complexidade gráfica.

Neste curso trataranse aspectos como o manexo da interfaz de cada programa, as características dos documentos, a creación, tratamento e modificación de formas básicas, o traballo con textos e imaxes e os conceptos da maquetación.

Datos do evento:
Docente: Lucía Díaz . Arquitecta.
Duración: 16 horas.
Datas: 9, 11, 16 e 18 de decembro de 2014.
Horario: martes e xoves de 16:30 a 20:30 horas.
Onde: Atinne (C/ Anxo Rebollo 56-58 baixo – 15002 – A Coruña).
Prezos:
200 € Prezo ordinario
140 € Colexiados COAG
120 € Colexiados COAG subscritos ao servizo de formación

Máis información e inscrición aquí

CURSO DE DISEÑO GRAFICO CON ADOBE ILLUSTRATOR PARA ARQUITECTOS
El centro de formación Atinne organiza este curso de Adobe Illustrator, dirigido a cualquier profesional o estudiante de los variados campos de diseño (gráfico, publicitario, arquitectónico…) que quiera conocer este potente software para crear y diseñar documentos de presentación de sus trabajos (proyectos, concursos, presentaciones…), comunicación y diseño gráfico, mediante una formación intensiva con las herramientas y funciones de ambos programas, enfocado a la creación de documentos de cualquier complejidad gráfica.

En este curso se tratarán aspectos como el manejo de la interfaz de cada programa, las características de los documentos, la creación, tratamiento y modificación de formas básicas, el trabajo con textos e imágenes y los conceptos de la maquetación.

Datos del evento:
Docente: Lucía Díaz – Arquitecta.
Duración: 16 horas.
Fechas: 9, 11, 16 y 18 de diciembre de 2014.
Horario: martes y jueves de 16:30 a 20:30 horas.
Dónde: Atinne (C/ Ángel Rebollo 56-58 bajo – 15002 – A Coruña).
Precios:
200 € Precio ordinario

140 € Colegiados COAG
120 € Colegiados COAG subscritos al servicio de formación

Más información e inscripción aquí

 

Compartir