Xornada “A conectividade nos Cascos Históricos”

18 Xul 2019

O vindeiro luns 22 de xullo, a partir das 10,30 horas, o Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela acollerá a xornada A conectividade nos cascos históricos, na que se presentará o primeiro catálogo de solucións para facilitar a extensión de fibra nestas zonas.

A xornada está dirixida aos profesionais, tanto do ámbito dos despregamentos, como operadores, fabricantes de equipos, instaladores, como a empresarios e profesionais das concellos das áreas de Urbanismo e Patrimonio. Os interesados en participar deben inscribirse antes do 20 de xullo a través da conta de correo electrónico cascoshistoricos@retegal.gal

O documento, elaborado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), o operador público Retegal e a Dirección Xeral de Patrimonio é o punto de partida para darlle resposta á falta dun procedemento estandarizado para o despregamento de fibra óptica en cascos históricos.

Para a elaboración desta Guía partiuse do caso concreto de Santiago de Compostela e en colaboración co Concello, co Consorcio de Santiago e cun equipo multidisciplinar, integrado por arquitectos, enxeñeiros de telecomunicación e técnicos proxectistas especializados en despregamentos de fibra óptica, elaboráronse unha serie de propostas viables e extrapolables a outros conxuntos históricos. Entre as solucións que ofrece a guía están o trazado por cornixa, o soterramento ou o despregamento da fibra óptica a través das redes de saneamento.

Máis información no seguinte ENLACE

El próximo lunes 22 de julio, a partir de las 10,30 horas, el Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela acogerá la jornada La conectividad en los cascos históricos, en la que se presentará el primer catálogo de soluciones para facilitar la extensión de fibra en estas zonas.

La jornada está dirigida a los profesionales, tanto del ámbito de los despliegues, como operadores, fabricantes de equipos, instaladores, como a empresarios y profesionales de las ayuntamientos de las áreas de Urbanismo y Patrimonio.

Los interesados en participar deben inscribirse antes de 20 de julio a través de la cuenta de correo electrónico cascoshistoricos@retegal.gal

El documento, elaborado por la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), el operador público Retegal y la Dirección General de Patrimonio es el punto de partida para darle respuesta a la falta de un procedimiento estandarizado para el despliegue de fibra óptica en cascos históricos.

Para la elaboración de esta Guía se partió del caso concreto de Santiago de Compostela y en colaboración con el Ayuntamiento, con el Consorcio de Santiago y con un equipo multidisciplinar, integrado por arquitectos, ingenieros de telecomunicación y técnicos proyeccionistas especializados en despliegues de fibra óptica, se elaboraron una serie de propuestas viables y extrapolables a otros conjuntos históricos. Entre las soluciones que ofrece la guía están el trazado por cornisa, el soterramiento o el despliegue de la fibra óptica a través de las redes de saneamiento.

Más información en el siguiente ENLACE

Compartir