Últimos días de matrícula | Plan de formación on line COVID-19: Curso “Dez anos de Normas de Habitabilidade: Revisión, criterios, exemplos”

23 Mar 2020

Mañá martes ás 23,59 horas, remata o prazo de matrícula para o curso “Dez anos de Normas de Habiltabilidade: Revisión, criterios e exemplos”, dentro do Plan de formación online COVID-19.

Como resposta á situación de emerxencia sanitaria na que atopamos, desde o COAG estase a traballar nunha planificación de cursos en formato exclusivamente on line que permita compatibilizar a formación e actualización dos colexiados en diferentes materias coas medidas vixentes. Así, este curso é o primeiro dunha programación máis ampla que poñeremos á vosa disposición nos próximos días.

O obxectivo deste curso é que os alumnos adquiran unha visión xeral dos principais aspectos e criterios de aplicacion das NHV, tanto a obra nova como a edificacións existentes. Para iso, o curso exponse como unha revisión crítica que aclare os erros máis frecuentes de aplicación desde un enfoque práctico. Así mesmo, analizarase a filosofía que as levou a compatibilizar os requirimentos de habitabilidade cos de protección do patrimonio, coordinando os criterios sobre excepcionalidade para permitir a rehabilitación de edificios e vivendas con criterio, pero sen trabas.

O curso, que se celebrará en formato integramente on line, estrutúrase en tres seminarios web de dúas horas de duración cada un, ademais dunha serie de actividades complementarias encamiñadas a aclarar os conceptos e criterios principais, que levarán a cabo sobre a plataforma de formación en liña do COAG (www.moodle.coag.es)

Máis información, programa e matrícula AQUÍ


Últimos días de matrícula | Plan de formación on line COVID-19: Curso “Diez años de Normas de Habitabilidad: Revisión, criterios, ejemplos”

Mañana martes a las 23,59 horas, finaliza el plazo de matrícula para el curso “Diez años de Normas de Habiltabilidad: Revisión, criterios y ejemplos”, dentro del Plan de formación online COVID-19.

Como respuesta a la situación de emergencia sanitaria en la que encontramos, desde el COAG se está trabajando en una planificación de cursos en formato exclusivamente on line que permita compatibilizar la formación y actualización de los colegiados en diferentes materias con las medidas vigentes. Así, este curso es el primero de una planificación más amplia que podremos a vuestra disposición en los próximos días.

El objetivo de este curso es que los alumnos adquieran una visión general de los principales aspectos y criterios de aplicacion de las NHV, tanto a obra nueva como a edificaciones existentes. Para ello, el curso se plantea como una revisión crítica que aclare los errores más frecuentes de aplicación desde un enfoque práctico. Asimismo, se analizará la filosofía que las llevó a compatibilizar los requerimientos de habitabilidad con los de protección del patrimonio, coordinando los criterios sobre excepcionalidad para permitir la rehabilitación de edificios y viviendas con criterio, pero sin trabas.

El curso, que se celebrará en formato íntegramente on line, se estructura en tres seminarios web de dos horas de duración cada uno, además de una serie de actividades complementarias encaminadas a aclarar los conceptos y criterios principales, que se llevarán a cabo sobre la plataforma de formación on line del COAG (www.moodle.coag.es)

Más información, programa y matrícula AQUÍ

Compartir