Resultados e analise das preferencias formativas trasladadas polos colexiados para o Plan de Formación 2018

6 Feb 2018

Hai unas semanas pedímosvos que contestásedes a unha breve enquisa co obxectivo de coñecer as vosas preferencias e principais demandas formativas para, a partires delas, establecer a programación e contidos do plan de formación 2018.
Nesta enquisa participaron 283 colexiados. A partir das respostas achegadas, elaborouse este informe que expón e tenta sintetizar os resultados das vosas respostas, establecendo as liñas principais de deseño para a formación a desenvolver no vindeiro ano.


Queremos agradecervos novamente a vosa colaboración e o interese amosado, e esperamos que a programación plantexada a partires desta enquisa sexa capaz dar a mellor resposta ás vosas necesidades.

Podedes ver a análise dos resultados neste ENLACE. Mañá publicaremos a programación detallada de actividades formativas e abriremos a matrícula dos primeiros cursos deste cuadrimestre.

……….

Hace unas semanas os pedimos que contestáseis  una breve encuesta con el objetivo de conocer vuestras preferencias y principales demandas formativas para, a partir de ellas, establecer la programación y contenidos del plan de formación 2018.
En esta encuesta participaron 283 colegiados. A partir de las respuestas recibidas, se elaboró este informe que expone e intenta sintetizar los resultados de vuestras respuestas, estableciendo las líneas principales de diseño para la formación a desarrollar en el próximo año.
Queremos agradeceros nuevamente vuestra colaboración y el interés mostrado, y esperamos que la programación planteada a partir de esta encuesta sea capaz dar la mejor respuesta a vuestras necesidades.

Podéis ver el análisis de los resultados en este ENLACE. Mañana publicaremos la programación detallada de actividades formativas y abriremos la matrícula de los primeros cursos de este cuatrimestre.

 

Compartir