Xornadas “Cara a onde vai o noso urbanismo”

20 maio 2020

A través destas xornadas, froito da colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a través da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia (APLU) y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), ábrese un espazo de debate no que a través da intervención de recoñecidos expertos no ámbito urbanístico convídase á reflexión en torno ao futuro da planificación urbanística e ao papel das cidades.

Vivimos unha situación excepcional marcada pola incerteza, unha crise que pode converterse nunha oportunidade para facer fronte a vellos paradigmas, pois nos permitiu tomar conciencia do valor do espazo público, da importancia do colectivo fronte ao individual, así como da necesidade de vivir en sociedade e de facer fronte ao cambio climático unha vez constatada a incidencia da nosa actividade cotiá sobre o noso planeta.

A procura de cidades de proximidade, de cidades humanas e vivibles, nas que se aproveiten as ferramentas e a tecnoloxía da era actual sen perder a perspectiva da escala humana, espazos dos que os seus habitantes sentan parte integrante fundamental porque tomen conciencia da posibilidade de participar no deseño da cidade na que queren vivir, son aspectos que poden contribuír decisivamente a cambiar a nosa sociedade e son algunhas das cuestións que se abordarán nestas xornadas, que vos convidamos a compartir.

Importe inscrición: 25 euros.
Prazas limitadas. Data límite de inscrición: 27 de maio, 15:00 horas, ou ata esgotar prazas dispoñibles.
Con posterioridade ao peche da inscrición, comunicaranse as asistentes as instruccións de acceso e participación nos seminarios online.

Pode consultarse aquí o programa das xornadas

Máis información e inscrición.

……….

JORNADAS “HACIA DONDE VA NUESTRO URBANISMO”

A través de estas jornadas, fruto de la colaboración entre la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia (APLU) y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), se abre un espacio de debate en el que a través de la intervención de reconocidos expertos en el ámbito urbanístico se invita a la reflexión en torno al futuro de la planificación urbanística y al papel de las ciudades.

Vivimos una situación excepcional marcada por la incertidumbre, una crisis que puede convertirse en una oportunidad para hacer frente a viejos paradigmas, pues nos ha permitido tomar conciencia del valor del espacio público, de la importancia de lo colectivo frente a lo individual, así como de la necesidad de vivir en sociedad y de hacer frente al cambio climático una vez constatada la incidencia de nuestra actividad cotidiana sobre nuestro planeta.

La búsqueda de ciudades de proximidad, de ciudades humanas y vivibles, en las que se aprovechen las herramientas y la tecnología de la era actual sin perder la perspectiva de la escala humana, espacios de los que sus habitantes se sientan parte integrante fundamental porque tomen conciencia de la posibilidad de participar en el diseño de la ciudad en la que quieren vivir, son aspectos que pueden contribuir decisivamente a cambiar nuestra sociedad y son algunas de las cuestiones que se abordarán en estas jornadas, que os invitamos a compartir.

Importe inscripción: 25 euros.
Plazas limitadas. Fecha límite de inscripción: 27 de mayo, 15:00 horas, o hasta agotar plazas disponibles.
Con posterioridad al cierre de la inscripción, se comunicarán a los asistentes las instrucciones de acceso y participación en los seminarios online.

Puede consultarse aquí el Programa de las jornadas.

Más información e inscripción.

Compartir