Curso-Taller Productividade para Arquitectos. Santiago, 16 e 17 de novembro. Últimos días de matrícula.

9 Nov 2018

Os próximos 16 e 17 de novembro celebrarase na Delegación de Santiago o curso-taller “Produtividade para arquitectos”. Últimos días de matrícula.

Obxectivos:
Convennos facer cambios e aprender a dicir que non. Non a moitas cousas que nos propoñen e non a moitas cousas que se nos ocorren.

O que propoñemos non é traballar aínda máis;senón traballar con maior foco e intelixencia. O curso mostrará as claves para mellorar o rendemento laboral e a ser máis eficientes co tempo.

Ser máis eficientes, en gran parte é cuestión de rutinas, de afacer ao noso cerebro para seguir determinados patróns e a abandonar todo aquilo que nos separa do noso estado natural de eficacia.

Por tanto, poderíase dicir que este curso é para traballar menos, pero chegando a máis, facendo o que realmente hai que facer, coa menor tensión posible…

Data e lugar de celebración:
Delegación do COAG en Santiago de Compostela, 16 e 17 de novembro

Ponentes:
Lorenzo Barnó (Stepienybarno)

Prezos de matrícula:

  • ordinaria 105€,
  • colexiados 89€,
  • colexiados subscritos a formación 66€.

máis información e matrícula

Engadir ao meu calendario


Los próximos 16 y 17 de noviembre se celebrará en la Delegación de Santiago el curso-taller “Productividad para arquitectos”.

Objetivos:

Nos conviene hacer cambios y aprender a decir que no. No a muchas cosas que nos proponen y no a muchas cosas que se nos ocurren.

Lo que proponemos no es trabajar todavía más; sino trabajar con mayor foco e inteligencia. El curso mostrará las claves para mejorar el rendimiento laboral y a ser más eficientes con el tiempo

Ser más eficientes, en gran parte cuestión de rutinas, de acostumbrar a nuestro cerebro a seguir determinados patrones y a abandonar todo aquello que nos separa de nuestro estado natural de eficacia.

Por lo tanto, se podría decir que este curso es para trabajar menos, pero llegando a más, haciendo lo que realmente hay que hacer, con el menor estrés posible…

Fecha y lugar de celebración:
Delegación del COAG en Santiago de Compostela, 16 y 17 de noviembre

Ponentes:
Lorenzo Barnó (Stepienybarno)

Precios de matrícula:

  • ordinaria 105€,
  • colegiados 89€,
  • colegiados suscritos a formación 66€.

más información y matrícula

Añadir a mi calendario

Compartir