Tramitación colexial de trabalos profesionais – Exemplos en vídeo

Esta páxina contén unha serie de vídeos curtos que describen as principais funcionalidades da aplicación para a tramitación de traballos profesionais COAGEstudio Web:

Presentación a tramitación da documentación dun novo expediente
Subir e asignar os arquivos pdf á estrutura documental
Corrixir documentación mentres se atopa en tramitación no COAG – Solicitar urxencia
Corrixir a documentación dun traballo retido
Descargar a documentación visada/rexistrada
Descarga da documentación por parte do concello(interoperabilidade)
Modificar o condido dun traballo previamente visado ou rexistrado
Tramitar a documentación de seguimento de obra, estado final e CFO de edificación


Anexo. Firma da documentación do proxecto por parte de dous arquitectos con @autofirma/ xolidosign e DNIe/FNMT.
Anexo. Resumo de cambios en COAGEstudioWeb para colexiados que utilizan a versión de escritorio. [novo xan_23]


Presentación a tramitación da documentación dun novo expediente

Subir e asignar os arquivos pdf á estrutura documental:

Corrixir documentación mentres se atopa en tramitación no COAG – Solicitar urxencia.

Corrixir a documentación dun traballo retido.

Descargar a documentación visada/rexistrada.

Descarga da documentación por parte do concello(interoperabilidade).

Modificar o condido dun traballo previamente visado ou rexistrado.

Tramitar a documentación de seguimento de obra, estado final e CFO de edificación.

Anexo. Firma da documentación do proxecto por parte de dous arquitectos con @autofirma/ xolidosign e DNIe/FNMT.

Anexo. Resumo de cambios en COAGEstudioWeb para colexiados que utilizan a versión de escritorio.