Oferta de emprego

27 maio 2024

AC8 ARQUITECTURA. selecciona arquitecto/a colaborador autónomo para o seu estudo en VIGO.

Funcións a desempeñar: Desenrolo de todo tipo de proxectos

Tipo de contrato: Colaborador autónomo

Requisitos: Experiencia demostrable en desenrolo completo de proxectos e direción de obras residenciais e comerciais.

Conocimientos: SOFTWARE: Coñecementos avanzados de AutoCAD, Word, Presto (ou equivalente), CE3x, CYPE… os programas habituais para realizar un proxecto completo de maneira independente. Valoraráse a maiores o modelado 3D con renderizado (p.e: SketchUp + Enscape/Lumion), se ben non é imprescindible.
IDIOMA: Nivel alto de Galego escrito. NORMATIVA: Coñecer en profundidade a normativa de Habitabilidade é importante para algúns dos proxectos a desenrolar. Igualmente será ben valorado coñecer a normativa Hoteleira.
Documentación a enviar: C.V. e porfolio. En caso de pasar a primeira selección pedirase ampliar a información de experiencia.

Lugar de envío: empleo@AC8.es 

Compartir