Deputación Provincial de Pontevedra – Unha praza de arquitecto/a

10 Feb 2022

No BOE de data 10 de febreiro anúnciase a Resolución de 3 de febreiro de 2022, da Diputación Provincial de Pontevedra, referente á convocatoria para proveer varias plazas, entre as que figura unha praza de arquitecto/a.

No «Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra» número 234, de 2 de decembro de 2021, con corrección no número 239, de 13 de decembro de 2021, se  publicaron as bases.

Se publicou, asi mesmo, un extracto da convocatoria no «Diario Oficial de Galicia» número 22, de 2 de febreiro de 2022.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial del Estado».

Enlace ao BOE.

Compartir