Concello de Narón. Bolsa de emprego de arquitecto/a superior

14 Mar 2023

No BOP A Coruña de 10 de marzo, publícase o anuncio de aprobar a renovación da Bolsa de Traballo para o ano 2023 da praza de arquitecto/a superior.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais.

Enlace á publicación.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

 

Compartir