Concello da Coruña – 5 prazas de arquitecto/a

13 Dec 2022

No BOP A Coruña de 13 de decembro, anúncianse as Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 5 prazas de arquitecto/a superior (subgrupo A1) (C.E. 24/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización.

Enlace ao BOP.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir