Novo Código Deontolóxico dos arquitectos

23 Nov 2016

O pasado 20 de novembro do 2015, aprobouse na Asemblea do CSCAE o novo Código deontolóxico dos Arquitectos, que vén a substituír ás vixentes normas deontolóxicas que, con lixeiras modificacións, databan de 1971. A súa entrada en vigor foi o pasado luns 21 de novembro (disposición Final).

O Consello Superior dos Colexios de Arquitectos prepara unha serie de contidos semanais que servirán aos arquitectos para familiarizarse con todas as novidades que inclúe o novo manual de conduta.

Podes seguir online toda a campaña de difusión en redes sociais baixo o hashtag #CódigoArquitectos

Pódese consultar o texto íntegro do novo Código no seguinte ENLACE

Tamén podedes consultar un Manual de uso abreviado do mesmo no seguinte ENLACE

Por outra parte, lémbrase que o Servizo de Deontoloxía colexial ten habilitado un espacio na web para información a colexiados e particulares no seguinte ENLACE

El pasado 20 de noviembre de 2015, se aprobó en la Asamblea del CSCAE el nuevo Código deontológico de los Arquitectos, que viene a sustituir a las vigentes normas deontológicas que, con ligeras modificaciones, databan de 1971.  Su entrada en vigor foi o pasado 21 de noviembre  (disposición Final).

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos prepara una serie de contenidos semanales que servirán a los arquitectos para familiarizarse con todas las novedades que incluye el nuevo manual de conducta.

Puedes seguir online toda la campaña de difusión en redes sociales bajo el hashtag #CódigoArquitectos

Se puede consultar el texto íntegro del nuevo Código en el siguiente ENLACE

También puedes consultar un Manual de uso abreviado del mismo en el siguiente ENLACE

Por otra parte, se recuerda que el Servicio de Deontología colegial tiene habilitado un espacio en la web colegial para información a colegiados y particulares en el siguiente ENLACE

Compartir