Curso | Renovación urbana e rexeneración urbanística. Últimas plazas

19 Set 2018

Lembrámosvos que o próximo 10 de outubro comeza o curso “Renovación urbana e rexeneración urbanística”. 

Este curso, de 32 horas de duración e homologado pola Escola Galega de Administración Pública, ten como obxectivo que os alumnos adquiran unha nova visión do xeito en que xestionamos o territorio, completando as ferramentas tradicionais de planificación urbanística con novos procesos que garantan a participación do cidadán na diagnose e transformación do ecosistema urbano.

Abordarase a renovación urbana na escala das cidades e vilas galegas, tratando de articular unha reflexión urbanística que, máis aló da realidade estritamente construída nestes núcleos urbanos, priorice a perspectiva socio-ecosistémica na estratexia de lectura e xestión da paisaxe urbana na que desenvolven a súa vida cotiá os cidadáns.

Trátase de construír un discurso da renovación urbana alternativo ao inmobiliario dominante durante os últimos 50 anos, e mesmo ao patrimonialista. O novo enfoque socio-ecosistémico da renovación urbana, específicamente vinculado cos valores esenciais do territorio e a cultura galega, pero ata agora maioritariamente construído sobre prácticas alternativas, precisa integrarse con normalidade nas políticas urbanísticas e na xestión diaria das administracións públicas.

O curso ten unha duración total de 32 horas, que se articulan en 16 horas de exposicións teóricas das visións de profesionais de prestixio  internacional que expondrán sus aportaciones y experiencias neste tipo de actuacións e 16 horas nas que, a través dun taller, desenvolverase un Plan de acción urbana para mellorar una ámbito territorial (a escala de barrio) definido no Concello de Santiago.

Máis información e inscrición AQUÍ

………..

Os recordamos que el próximo 10 de octubre comienza el el curso “Renovación urbana y regeneración urbanística”.

Este curso, de 32 horas de duración y homologado por la Escuela Gallega de Administración Pública, tiene como objetivo que los alumnos adquieran una nueva visión de la manera en que gestionamos el territorio, completando las herramientas tradicionales de planificación urbanística con nuevos procesos que garanticen la participación del ciudadano en la diagnosis y transformación del ecosistema urbano.

Se abordará la renovación urbana en la escala de las ciudades y villas gallegas, tratando de articular una reflexión urbanística que, más allá de la realidad estrictamente construida en estos núcleos urbanos, priorice la perspectiva socio-ecosistémica en la estrategia de lectura y gestión del paisaje urbano en la que desarrollan su vida cotidiana los ciudadanos.

Se trata de construir un discurso de la renovación urbana alternativo al inmobiliario dominante durante los últimos 50 años, e incluso al patrimonialista. El nuevo enfoque socio-ecosistémico de la renovación urbana, específicamente vinculado con los valores esenciales del territorio y la cultura gallega, pero hasta ahora mayoritariamente construido sobre prácticas alternativas, precisa integrarse con normalidad en las políticas urbanísticas y en la gestión diaria de las administraciones públicas.

El curso tiene una duración total de 32 horas, que se articulan en 16 horas de exposiciones teóricas de las visiones de profesionales de prestigio internacional que expondrán sus aportaciones y experiencias en este tipo de actuaciones y 16 horas en las que, a través de un taller, se desarrollará un Plan de acción urbana para mejorar una ámbito territorial (la escala de barrio) definido en el Ayuntamiento de Santiago.

Más información e inscripción AQUÍ

Compartir